Zorg op school

Logo zorg

ZORGBELEID OP SCHOOL
Vandaag de dag worden we heel vaak geconfronteerd met termen als zorg op maat, leerlingenbegeleiding, brede maatregelen…  Maar wat is dit nu juist?

Het is zo dat onze maatschappij steeds meer verwachtingen oplegt aan jongeren. Het is niet altijd makkelijk om als leerling je weg te vinden in de steeds meer ingewikkeld wordende samenleving. Het is dan ook onze taak als school om jongeren op de verschillende domeinen bij te staan waar nodig. Zoals onze algemene visie benadrukt, willen we de leerlingen op alle domeinen ondersteunen zodat ze hun talenten ten volle kunnen benutten om als jongvolwassenen vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet te gaan.

Iedere leerling is uniek. Dit wil zeggen dat iedere leerling zijn eigen rugzak meedraagt met mogelijke hindernissen om zijn talenten te gaan ontwikkelen. Binnen de zorg op school proberen we ertoe te komen dat alle leerlingen dezelfde kansen mogen ervaren om hun talenten ten volle te kunnen ontplooien.

Binnen het schoolgebeuren proberen we voor iedere leerling een zo hoog mogelijke leerwinst te bekomen. Dit kan enkel als een leerling zich voldoende veilig voelt binnen de school.

 

Als antwoord op bovenstaande proberen wij sterk in te zetten op leer- en leerlingenbegeleiding. Maar wat houdt dit dan precies in?

1)  basiszorg voor alle leerlingen:

LEERBEGELEIDING
·       remediëring
·       duidelijke lay-out voor alle taken en toetsen
·       studieplanner
·       aanleren van een goeie planning maken in de agenda
·       avondstudie
·       namiddagstudie tijdens proefwerkenperiode
·       proefwerken worden voorgelezen (1ste jaar)

LEERLINGENBEGELEIDING
·       mogelijkheid tot gesprekken met (klas)leerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiders , directie …
·       leer-en leefsleutels (1ste jaar)
·       peter en meter (1ste jaar)
·       aandacht voor projecten rond respect of pesten


2)  zorg bij specifieke problemen en moeilijkheden:

LEERBEGELEIDING
·       hoofdtelefoons in de klassen
·       huiswerkklas
·       zorgklas tijdens de proefwerken
·       ondersteuning
·       begeleidingsplan

LEERLINGENBEGELEIDING
·       driewekelijks overleg met het CLB
·       overleg met de ondersteuners
·       overleg met externen zoals de brugfiguur, CAW, …
·       mogelijkheid tot vertrouwelijke gesprekken met leerlingbegeleiders op school

OPENINGSUREN

Maandag: 7u30-17u30

Dinsdag: 7u30-17u30

Woensdag: 7u30-12u

Donderdag: 7u30-17u30

Vrijdag: 7u30-16u30

MAANDMENU  

ZIE SMARTSCHOOL

BRUGFIGUUR

Affiche brugfiguur

255
 
Leerlingen
46
 
Personeelsleden
974
 
vind-ik-leuks

Contact

 Koestraat 24
   8940 Wervik

 +32 56 31 16 38

 info@sint-jozefscollege.be

Nuttige links

Scholengemeenschap