Onze school

Maak kennis met onze school

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Onze visie

Onze missie

Zoek je:
 • een school met enthousiaste vakleerkrachten en klassenleraren die het beste in elke leerling naar boven brengen?
 • een school die oog en oor heeft voor de grote overstappen die je nu of tweejaarlijks in het secundair onderwijs moet maken?
 • een school die al haar kwaliteiten ten volle inzet voor jouw toekomst?
 • een school waar je vriendschappen opbouwt en vertrouwen krijgt?
Zoek niet langer en neem even de tijd om onze school in al haar facetten te ontdekken.

WEGWIJS IN SJC

Image
Image
Image
Image
Image
Image
PRAKTISCH
Openingsuren school
De school is dagelijks open op
 • maandag van 7.30 tot 17.30 uur;
 • dinsdag van 7.30 tot 17.30 uur;
 • woensdag van 7.30 tot 12.30 uur;
 • donderdag van 7.30 tot 17.30 uur;
 • vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur.
Tijdens het weekend en de schoolvakanties is de school gesloten, met uitzondering van de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus.
Openingsuren school
De school is dagelijks open op
 • maandag van 7.30 tot 17.30 uur;
 • dinsdag van 7.30 tot 17.30 uur;
 • woensdag van 7.30 tot 12.30 uur;
 • donderdag van 7.30 tot 17.30 uur;
 • vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur.
Tijdens het weekend en de schoolvakanties is de school gesloten, met uitzondering van de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus.
Image
WIE IS WIE
Directie
Katrien Descamps is de directeur van onze school en staat in voor de dagelijkse leiding. Zij is verantwoordelijk voor het bepalen van de visie en de missie van de school en de pedagogische invulling ervan alsook voor de praktische organisatie van een schooljaar. Zij neemt de nodige initiatieven en beslissingen met het oog op kwaliteitszorg ten voordele van het algemeen welbevinden van leerlingen, ouders en personeelsleden en de doorstroming naar het hoger onderwijs. Ouders en leerlingen kunnen bij haar terecht voor kleine en grote pedagogische problemen.
Directie
Katrien Descamps is de directeur van onze school en staat in voor de dagelijkse leiding. Zij is verantwoordelijk voor het bepalen van de visie en de missie van de school en de pedagogische invulling ervan alsook voor de praktische organisatie van een schooljaar. Zij neemt de nodige initiatieven en beslissingen met het oog op kwaliteitszorg ten voordele van het algemeen welbevinden van leerlingen, ouders en personeelsleden en de doorstroming naar het hoger onderwijs. Ouders en leerlingen kunnen bij haar terecht voor kleine en grote pedagogische problemen.
Image
Image
Image
EEN DAG IN SJC
Dagindeling
De school is dagelijks open vanaf 7.30 uur. Om 8.12 uur gaat het eerste belteken. De leerlingen van de eerste graad gaan in de rij staan op de kleine speelplaats. Om 8.15 uur gaat het tweede belteken en worden ze door de leerkracht begeleid naar de klas. De leerlingen van de tweede en derde graad gaan bij het eerste belteken rechtstreeks naar de klas. 

Er is middagpauze van 11.50 uur tot 13.00 uur. Om 12.57 uur gaat het eerste belteken en gaan alle leerlingen, net zoals ’s morgens, naar hun rij of klas. Op maandag zijn er 8 lesuren en eindigen we om 16.35 uur. Op dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er 7 lesuren en is de school gedaan om 15.45 uur. Op woensdag zijn de leerlingen lesvrij om 11.50 uur.
Dagindeling
De school is dagelijks open vanaf 7.30 uur. Om 8.12 uur gaat het eerste belteken. De leerlingen van de eerste graad gaan in de rij staan op de kleine speelplaats. Om 8.15 uur gaat het tweede belteken en worden ze door de leerkracht begeleid naar de klas. De leerlingen van de tweede en derde graad gaan bij het eerste belteken rechtstreeks naar de klas. 

Er is middagpauze van 11.50 uur tot 13.00 uur. Om 12.57 uur gaat het eerste belteken en gaan alle leerlingen, net zoals ’s morgens, naar hun rij of klas. Op maandag zijn er 8 lesuren en eindigen we om 16.35 uur. Op dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er 7 lesuren en is de school gedaan om 15.45 uur. Op woensdag zijn de leerlingen lesvrij om 11.50 uur.
Image
ICT
BYOD
Elke leerling werkt verplicht met een laptop. Leerlingen kunnen aan de slag met een eigen toestel of krijgen een toestel in bruikleen van de school, waarvoor ze een waarborg betalen.
 
Onze school biedt de leerlingen de mogelijkheid om in de eerste graad een laptop van de school te gebruiken. Hierdoor kan de aankoop van een laptop uitgesteld worden tot de studiekeuze van het derde jaar. Hiervoor wordt een waarborg aangerekend van € 50 en per schooljaar een huurprijs van € 50 (gesplitst over vier facturen).
BYOD
Elke leerling werkt verplicht met een laptop. Leerlingen kunnen aan de slag met een eigen toestel of krijgen een toestel in bruikleen van de school, waarvoor ze een waarborg betalen.
 
Onze school biedt de leerlingen de mogelijkheid om in de eerste graad een laptop van de school te gebruiken. Hierdoor kan de aankoop van een laptop uitgesteld worden tot de studiekeuze van het derde jaar. Hiervoor wordt een waarborg aangerekend van € 50 en per schooljaar een huurprijs van € 50 (gesplitst over vier facturen).
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

KALENDER

SCHOOLREGLEMENT

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders/verantwoordelijken en de school.

Een leerling is pas definitief ingeschreven als de ouders/verantwoordelijken en leerlingen akkoord gaan met het schoolreglement en de engagementsverklaring.
Image

FINANCIEEL

Welke kosten worden er aangerekend?
Image
De overige kosten worden verdeeld over vier rekeningen
 • rekening 1: herfstvakantie
 • rekening 2: kerstvakantie
 • rekening 3: paasvakantie
 • rekening 4: einde schooljaar
Voor schooluitstappen of -reizen voorziet de mutualiteit een tussenkomst. Het bedrag varieert per ziekenfonds en bij sommige mutualiteiten zelfs per afdeling. Alle leerlingen krijgen een document na de schoolreis om die tussenkomst aan te vragen.
Afbetalingsplan
Lukt het moeilijk om het bedrag van de boeken of de schoolrekeningen in één keer te betalen, dan kan een afbetalingsplan opgesteld worden. Dit gebeurt in samenspraak met de directie.
Brugfiguur
De brugfiguur begeleidt en ondersteunt gezinnen op allerlei vlakken: opvoeding, opvang, vrije tijd, financiën, administratie, wonen, werk, Nederlands … Waar nodig verwijst de brugfiguur door naar de gepaste dienst- en hulpverlening.

Als school werken we samen met de brugfiguur, die als vertrouwenspersoon optreedt en een neutrale contactpersoon is tussen de school, het gezin en de buurt.

ZORG OP SCHOOL

In SJCdragen we zorg voorluisteren we naarbegeleiden weondersteunen weonze leerlingen.

We worden vaak geconfronteerd met termen als zorg op maat, leerlingenbegeleiding, brede maatregelen …  Maar wat is dit nu juist?
Image
Iedere leerling is uniek. Dit wil zeggen dat iedere leerling zijn eigen rugzak meedraagt met mogelijke hindernissen om zijn talenten te ontwikkelen. Binnen de zorg op school proberen we ertoe te komen dat alle leerlingen dezelfde kansen mogen ervaren om hun talenten ten volle te kunnen ontplooien. Binnen het schoolgebeuren proberen we voor iedere leerling een zo hoog mogelijke leerwinst te bekomen. Dit kan enkel als een leerling zich voldoende veilig voelt binnen de school.
Het is zo dat onze maatschappij steeds meer verwachtingen oplegt aan jongeren. Het is niet altijd makkelijk om als leerling je weg te vinden in de steeds meer ingewikkeld wordende samenleving. Het is dan ook onze taak als school om jongeren op de verschillende domeinen bij te staan waar nodig. Zoals onze algemene visie benadrukt, willen we de leerlingen op alle domeinen ondersteunen zodat ze hun talenten ten volle kunnen benutten om als jongvolwassenen vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet te gaan.
Als antwoord op bovenstaande proberen wij sterk in te zetten op leer- en leerlingenbegeleiding.
Wat houdt dit dan juist in?

BASISZORG VOOR ALLE LEERLINGEN

 • remediëring
 • duidelijke lay-out voor alle taken en toetsen
 • studieplanner
 • hoofdtelefoons in alle klassen
 • een goeie planning leren maken in de agenda
 • avondstudie
 • open leercentum tijdens de middagpauze
 • namiddagstudie tijdens proefwerkenperiode
 • proefwerken worden voorgelezen (1ste jaar)
 • mogelijkheid tot gesprekken met (klas)leerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiders, directie …
 • leer-en leefsleutels (1ste jaar)
 • peter en meter (1ste jaar)
 • aandacht voor projecten rond respect of pesten
 • pro-actieve cirkels voor klasgesprekken
 • mogelijkheid tot vertrouwelijke gesprekken met leerlingbegeleiders op school

ZORG BIJ SPECIFIEKE NODEN EN MOEILIJKHEDEN

 • hoofdtelefoons in alle klassen
 • huiswerkklas
 • zorgklas tijdens de proefwerken
 • ondersteuning door het ondersteuningsnetwerk
 • begeleidingsplan
 • gebruik van aangepaste middelen (vb. sprint)
 • driewekelijks overleg met het CLB
 • overleg met de ondersteuners
 • overleg met externen zoals de brugfiguur, CAW …
Inschrijving met specifieke zorgvraag

Bij de inschrijving is het belangrijk om voldoende informatie te verzamelen, zo kunnen we uw kind van de gepaste hulp voorzien. Als ouder geef je de BASO-fiche af die je meekreeg na het lager waarop de gekregen begeleiding vermeld staat  (bv. logopedie of extra uitleg voor wiskunde). Bij een diagnose, bezorg je de school het attest of verslag van het CLB of de psychiater.

Team leerlingbegeleiding
Image
Ilse Declerck
Leerlingbegeleiding/opvoedster
Inneke Depuydt
Leerlingbegeleiding/leerkracht
CLB
Als school werken we nauw samen met het vrij CLB Leieland.

MEER DAN LES

Ontdek hier wat er allemaal te beleven valt op onze school.
Vind-Ik-Leuk!
Image
Image
Naar school gaan is meer dan lessen volgen alleen. Daarom organiseren we met de werkgroep Vind-Ik-Leuk! ieder schooljaar enkele leuke activiteiten om het normale lesgebeuren te doorbreken.
We organiseren onder andere:
 • Themadagen: de leerlingen mogen in een bepaald thema verkleed naar school komen en we voorzien activiteiten in dat thema.
 • Week van het geluk: een volledige week in thema van geluk, geheime vriendjes, complimenten …
 • SJC’s got talent: onze eigen versie van een zoektocht naar de talenten van onze leerlingen.
 • The masked teacher SJC.
 • Inzamelacties voor goede doelen zoals Music For Life.
 • ...
Image
Image
Image
Activiteiten
Er worden ook heel wat andere activiteiten en excursies georganiseerd. Enkele voorbeelden zijn: 
 • vakgebonden excursies en activiteiten
 • bezinning (tweede en vierde jaar)
 • tweedaagse bezinning (zesde jaar)
 • sportdag
 • schoolreis
 • mondiale dag
 • themadag
 • themaweek
 • ...
Ook benieuwd wat er nog allemaal te beleven valt op onze school? Like ons op Facebook en volg ons op Instagram en bekijk alle sfeerbeelden en foto's.
Image

LEERLINGENRAAD

Leerlingenraad
Het SJC is een kleinschalige school waar leerkrachten aanspreekbaar zijn. Onze leerlingenraad vult deze informele contacten op een meer gestructureerde manier aan. Nadat de klassenverantwoordelijken gekozen zijn, vormen ze samen die raad. Zes keren per jaar komt die raad samen om over voorstellen te overleggen. Leerlingen uit de derde graad leiden de gesprekken en maken een verslag op. Dat verslag wordt met de directie overlopen om uit te maken wat effectief uitgevoerd zal worden. 
Mooimakers

Nieuw dit jaar is de opruimmascotte voor de eerste graad: kikker Cleany. Wekelijks verhuist deze mascotte naar een andere klas. Die leerlingen zijn dan verantwoordelijk voor het opruimen van de speelplaats eerste graad. Deze actie loopt vlotjes en we zullen ook proberen met themalessen nog meer het milieubewustzijn te stimuleren!

Het poetsteam, werkman Pascal, mijnheer Carlier en 10 leerlingen van de leerlingenraad vormen samen de groep ‘Mooimakers’. Met verschillende duurzame initiatieven, binnen en buiten de school, motiveren zij de andere leerkrachten en leerlingen van het SJC. De stad Wervik heeft onze inspanningen al jaarlijks beloond met een cheque van ongeveer €700. Dat bedrag investeren we weer in materiaal.

PRESIDIUM

Image
Het presidium organiseert doorheen het schooljaar allerlei activiteiten en evenementen voor de leerlingen van onze school. Alle leerlingen van de derde graad zijn lid van het presidium, omdat we zo de onderstaande doelstellingen van het gemeenschappelijk funderend leerplan kunnen realiseren. Ze hebben zich in verschillende werkgroepen verdeeld: sport en ontspanning, cultuur en evenementen, financiën en sociale media en pr. Elke werkgroep heeft een preses (voorzitter) en een secretaris. Er zijn ook twee hoofdpresessen die de vergaderingen van de presessen leiden om zo een overzicht te hebben van wat er zoal georganiseerd wordt. 

De leerlingen oefenen zo met vallen en opstaan, volgens talent en interesse hoe ze moeten vergaderen, een activiteit organiseren, zichzelf en hun activiteiten evalueren … Zo verzorgden ze dit schooljaar o.a. al de XIU-dag, middagsport en creamiddagen.
Image

OUDERRAAD

Als ouder streef je dezelfde doelen na als de school. Je wilt weten dat je kind met plezier naar school gaat en dat hij of zij zich goed ontwikkelt. Daarom is samenwerking tussen school en ouders zo belangrijk. De ouderraad is daarin een onmisbare schakel.

De leden van de ouderraad komen een 6-tal keer per schooljaar samen. Tijdens deze vergaderingen komen zowel praktische als inhoudelijke onderwerpen aan bod. Daarnaast zorgt de ouderraad voor een drankje en een hapje tijdens de oudercontacten en organiseert ze activiteiten die geld in het laatje brengen om de kosten van bv. schooluitstap te drukken of om materiaal aan te kopen. Zo kregen de leerlingen al eens hervulbare drinkflessen, zitzakken voor de ontspanningsruimte, noice cancelling koptelefoons voor in de klassen, een muziekbox voor op de speelplaats ...

Image
Zou je graag lid worden van de ouderraad of zit je als ouder met een vraag over de school en zou je dit graag met iemand van de ouderraad bespreken, neem dan contact op met de ouderraad.

HISTORIEK

1767

Oprichting

Oprichting van een zondagsschool onder keizerin Maria Theresia. De zondagsschool wordt een school met dagonderwijs voor wezen.

1767

1770

Overname

De zusters van Liefde van Maria nemen de school over.

1850

Internaat

Opening van een pensionaat met internaat.

1850

ca. 1900

Beroepsschool

De school wordt een beroepsschool voor kleding. Ook een basisschool wordt opgericht.

ca. 1930

Bouw galerij

Bouw van de huidige oude vleugel met de bekende galerij. Oprichting van een technische afdeling kleding.

ca. 1930

1976

Hogere afdeling

Oprichting van de hogere afdeling Handel. De school wordt gemengd.

1983

Samenwerking en uitbreiding

Forse uitbreiding van het studieaanbod. In samenwerking met het Sint-Jozefscollege Middenschool wordt een volledige humaniora uitgebouwd voor jongens en meisjes.

1983

1999

Scholengemeenschap

Het instituut Mater Amabilis stapt samen met 7 andere scholen in de scholengemeenschap Sint-Jan Menen-Wervik-Wevelgem.

2012

Naamsverandering

Het instituut Mater Amabilis ondergaat een laatste naamverandering en wordt Sint-Jozefscollege.

2012

2015

Naamsverandering scholengemeenschap

Scholengroep Sint-Jan wordt Scholen aan de Leie

Adres

Koestraat 24, 8940 Wervik

Bel

056 31 16 38

Mail

info@sint-jozefscollege.be